top of page

Online Feng Shui Eğitimi ile neler öğreneceksin ?

Form ekolü ve pusula ekolü kriterleri doğrultusunda feng shui uçan yıldızlar teoremini öğrenerek mekan analizi çıkarmayı ve feng shui ile doğanın gücünü mekanlarımıza ve hayatlarımıza yansıtmayı öğreneceksiniz. 

Feng Shui Uygulama Grubu Atölyeleri Nedir?

Feng Shui Uygulama Eğitimi sonrasında katılmak istersen Mimar Elvan Öyar Coşan ile online interaktif eğitim ile gruplarında mekan analizi örnek uygulamaları ve soru cevap yapılacaktır. 2-6 kişilik gruplarda Feng Shui analizi detayları ve rapor hazırlaması örnek çalışmaları yapılacaktır.

bottom of page